02
آوریل

چه چیزی باعث جذب گردشگران خارجی به ترکیه می شود؟

یک فرهنگ غنی ، اماکن تاریخی و ویژگی های طبیعی  سالانه میلیون ها نفر را از سراسر جهان به ترکیه جذب می کند.هر ساله ده ها میلیون نفر از...

مطالب بیشتر