شهروندی ترکیه

چگونه شهروند ترک می شویم؟
هنگامی که شما ملکی به ارزش بیش از ۲۵۰۰۰۰ دلار خریداری می کنید، جهت اخذ شهروندی ترکیه، درخواست خود را به اداره کل زمین و کاداستر (اداره تاپو) ارسال می کنید. بعد از درخواست شما، آنها گزارش ارزیابی و اسناد انتقال بانکی را بررسی می کنند. اداره تاپو مدارک شهروندی را بین ۳ تا ۷ روز تایید می کند. با تاییدیه شهروندی، ما در همان روز و بدون آنکه در انتظار وقت ملاقات بمانیم، جهت اجازه اقامت همزمان، به اداره مهاجرت مراجعه خواهیم کرد. با تصویب و اجازه اقامت، ما در نهایت در همان روز به اداره کل جمعیت و شهروندی مراجعه خواهیم کرد. پس از درخواست تاپو، تمام فرآیند در دفتر اطلاعات شهروندی خاص در استانبول و آنکارا دنبال می شود. آنها درخواست شهروندی را در ۳۰ روز نهایی می کنند.
این روند چقدر طول می کشد؟
این پروسه ۱ تا ۳ ماه طول می کشد
در تاریخ درخواست، اداره تاپو بر مبنای نرخ فروش بانک مرکزی ترکیه                (efektif satış kuru)ارزش را محاسبه می کند

کدام ملیت ها می توانند برای پاسپورت ترکیه درخواست دهند؟
تمام ملیت هایی که قادر به خرید ملک در ترکیه هستند، می توانند برای شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری ترکیه درخواست دهند.

آیا اقامت در ترکیه برای کسب شهروندی اجباری است؟
خیر

آیا امکان تابعیت دوگانه در ترکیه وجود دارد؟
پاسخ: بله، ترکیه اجازه می دهد تا فرد ملیت دوگانه داشته باشد، اما شما باید با کشور مادری خود این مطلب را چک کنید زیرا بسیاری از کشورها مانند هند، چین و عربستان ملیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسند و یا محدودیت های خاصی در خصوص آن دارند.

آیا جایگزین برای شهروندی ترکیه وجود دارد؟
اگر بودجه شما برای شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری کافی نباشد، می توانید برای یک کارت فیروزه ای اقدام کنید. کارت فیروزه ای مثل گرین کارت ایالات متحده است. دارنده کارت فیروزه تمام حقوق یک شهروند ترک را به جز حق رأی و خدمت اجباری نظامی برای مردان را دارا است