•   31 16 515 534 90 + تلفن 
  • info@turkamlak.com ایمیل 
  • 09:00-19:00  ساعات کاری

هدف

شرکت ما با هدف خاص ایجاد شده است. سرمایه گذاری مقرون به صرفه و مطمئن برای مشتریان خود که می خواهند در موقعیت تصمیم گیری آگاهانه قرار بگیرد.